Projekti

Zemnieku saimniecība “Kalvāni” jau no pašiem pirmsākumiem ir aktīvi izmantojusi iespēju izmantot Lauku atbalsta dienesta administrēto Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, tā paplašinot un dažādojot lauksaimniecības produkcijas ražošanu un paaugstinot saimniecības konkurētspēju, nodrošinot izaudzētās produkcijas sekmīgu realizāciju tirgū. Gadu gaitā ir veiktas investīcijas uzceļot siena šķūni, rekonstruējot klēti-šķūni un pielāgojot to kā novietni mājputnu turēšanai (projekta Nr. 08-04-L12100-001492), iegādājoties jaunu traktoru u.c. tehniku lopbarības sagatavošanai un citiem saimniecības darbiem (projekta Nr. 16-04-A00401-000953). 2016.gadā tika uzcelta bioloģiskā mājputnu kautuve (projekta Nr. 15-04-A00401-000566), kā arī tika veikti sākotnējie biodrošības pasākumi mājputnu audzēšanai (projekta Nr. 17-04-A00501-000012). Savukārt 2021. gada aprīlī tika nodota ekspluatācijā jaunā putnu novietne, kuras pilnveidošana noris arī šobrīd.

Uz projekta iesnieguma brīdi saimniecībā tika audzēti gaļas liellopi, aitas un mājputni – vistas, zosis un pīles, pielietojot bioloģiskās dzīvnieku audzēšanas metodes. Saimniecība jau sākot no 2012. gada pakāpeniski aizvien vairāk pievērsās putnkopībai, tā 2015. gadā audzējot 270 mājputnus, bet 2017. gadā jau 1030, no kuriem 550 broilerus.

Tā kā mājputni galvenokārt tika turēti pielāgotā novietnē  ~70 m2 platībā, kā arī citās pielāgotās ēkās un saimniecība bija veiksmīgi atradusi tirgu bioloģiski audzētu mājputnu produkcijai (gan broileru, zosu un pīļu gaļai gan vistu olām), kā arī tirgū bija vērojama tendence pieaugt pieprasījumam pēc bioloģiski ražotas mājputnu gaļas produkcijas, tad kā projekta mērķis tika izvirzīts nākotnē attīstīt mājputnu gaļas ražošanu, palielinot to skaitu līdz 1 800. Lai sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu piemērotus apstākļus broileru audzēšanai, bija nepieciešams uzbūvēt jaunu plašu mājputnu novietni, vienlaicīgi nodrošinot minimālos biodrošības pasākumus putnu novietnē.

Projekta ietvaros tika uzbūvēta jauna mājputnu novietne ar kopējo platību 493,0 m2, kurā paredzēti 6 atsevišķi boksi, telpa lopbarības sagatavošanai, putnu karantīnas telpa un koridors, kas savieno visas šīs telpas. Blakus putnu novietnei ierīkoti norobežoti putnu pastaigu laukumi, kas savienoti ar katru no novietnes boksiem. Putnu novietnes būvniecībā izmantoti materiāli, kas nodrošina novietnes energoefektivitāti, kā arī iebūvētas piespiedu ventilācijas iekārtas nepieciešamā mikroklimata uzturēšanai. Pie novietnes  izbūvēts laukums ar šķembu segumu, kas savieno novietni ar blakus esošo ceļu, nodrošinot piekļuvi tai un atvieglo darbu tehnikai. Tā kā broileru nobarošana pēc bioloģiskajām metodēm ilgst ~3-4 mēnešus, tad gada laikā kopā šajos boksos var pārdošanai izaudzēt līdz pat 6 000 broilerus, saimniecībā vienlaicīgi turot ~1 800 broileru un tā gadā nodrošinot šādus 4 ražošanas ciklus. Lai nodrošinātu mājputnu sekmīgu izaudzēšanu gaļas produkcijai, novietnē ir uzstādītas piemērotas putnu ēdināšanas un dzirdināšanas iekārtas, putni tiek turēti uz pakaišiem.

Projekts tika realizēts 2021.gada vidū, uzbūvējot paredzēto mājputnu novietni broileru gaļas ražošanai, kurā vienlaicīgi tiek nobaroti ap 1 500 dažāda vecuma broileri, bet jau esošajā pielāgotajā mājputnu novietnē tiek turētas 60-80 dējējvistas bioloģisko vistu olu ieguvei. Savukārt zosis un pīles tiek pārsvarā izaudzētas realizācijai uz svētkiem – Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Jaunais gads, gadā izaudzējot un realizējot ~ 300 putnu. Saimniecībā tiek turpināta arī bioloģiskā liellopu gaļas ražošana.

Ņemot vērā patērētāju tendenci aizvien vairāk iegādāties svaigu, dabiski audzētu produkciju ar zināmu vietējo izcelsmi, mājputnu gaļa, kā arī vistu olas ir pieprasīts produkts un nodrošina saimniecībai stabilus regulārus ienākumus.

Saimniecībā jau vairākās kārtās tika realizēti dažādi biodrošības pasākumi putnkopības nozarē, bet, tā kā 2021. gadā tika nodota ekspluatācijā jauna putnu novietnes ēka, palielinot ražošanas apjomu, tad projekta mērķis bija papildus jau esošajiem pasākumiem realizēt vēl virkni jaunu biodrošības pasākumu:

 1. jaunajā novietnes ēkā katram no 6 jaunās novietnes ēkas boksiem izveidoti norobežoti pastaigas laukumi/būri (izpildot arī nosacījumu bioloģiski turētām vistām) no metāla sieta konstrukcijām un atvieglotas konstrukcijas jumtiem, lai pasargātu broilerus no infekcijas slimībām;
 2. pagarināts saimniecībā jau esošais 3D žogs, noslēdzot visu perimetru mājputnu ganībām, tā pasargājot putnus no savvaļas dzīvniekiem;
 3. uzstādīti dezinfekcijas vārti transportam iebraucot putnu novietnes nožogotajā biodrošības teritorijā, samazinot risku novietnes teritorijā ievest dažāda veida infekcijas;
 4. uzstādīti slēgta tipa konteineri beigto putnu un  dzīvnieku uzglabāšanai, lai tiem nevarētu piekļūt savvaļas putni, grauzēji un citi dzīvnieki, kā arī papildus noslēgti konteineri ar saldēšanas iekārtām, nodrošinot dzīvnieku līķu ilgstošai uzglabāšanu līdz šo konteineru satura izvešanai  3-4 reizes gadā;
 5. iegādāta un izmantota augstspiediena mazgāšanas iekārta Karcher HD 9/20-4 MX Plus putnu novietnes ēkas dezinfekcijai, kā arī augstspiediena miglas smidzinātājs Powermister2005, kas visefektīvāk nodrošina grīdas virsmu un novietņu dezinfekciju pēc mehāniskās tīrīšanas esošajā sendvičpaneļu tipa putnu novietnē;
 6. putnu novietnes ēkā pie abām ieejām, kā arī koridora sākumā, kas ved uz novietnes boksiem, izvietotas dezinfekcijas pannas ar dezinfekcijas paklājiem, bet pie katras no ieejām 6 putnu turēšanas boksos – dezinfekcijas paklāji;
 7. biodrošības nolūkos, lai izvairītos no infekciju ienešanas putnu novietnē, iegādāti vairāki komplekti speciālo  apģērbu un apavu āra darbiem un maiņas komplekti darbiem putnu novietnēs, sejas aizsargmaskas telpu tīrīšanai un dezinfekcijai ar augstspiediena iekārtām.

Projekts tika īstenots 2022. gada nogalē, realizējot nepieciešamos darbus un iegādājoties paredzētās iekārtas un aprīkojumu pilnveidojot biodrošības prasību nodrošināšanu saimniecībā. Šī projekta ietvaros saimniecība ir iesaistījusies arī lauksaimnieku grupā, kurā piedalās 8,5 km attālumā esošā Ogres novada Taurupes pagasta I.Druvas putnkopības saimniecība, kas nodarbojas ar bioloģiski turētu vistu audzēšanu olu ieguvei un arī ir ieviesusi attiecīgos biodrošības pasākumus. Šī sadarbība veicina biodrošības līmeņa paaugstināšanu putnkopībā nozarē saimniecības tuvākajā apkārtnē, papildus palīdzot profilaktiski izvairīties no dažādu infekciju iekļūšanu saimniecībā.

Projekta mērķis bija nepieciešamo biodrošības pasākumu uzlabošana un papildināšana putnkopības nozarē, lai efektīvāk nodrošinātu profilaktiskos pasākumus putnu gripas un citu putnu infekcijas slimību izplatībai.

Izvērtējot jau esošos biodrošības pasākumus, un praksē konstatētās nepilnības šajā jomā saistībā ar visām saimniecībā audzētajām putnu sugām, tika paredzēts jau esošos pasākumus papildināt ar jauniem biodrošības pasākumiem:

 1. lai pastiprinātu biodrošību un izslēgtu savvaļas dzīvnieku un plēsēju piekļūšanu jaunajai putnu novietnei ar putnu pastaigu laukumiem apkārt novietnei pa visu perimetru (206 m) ir ierīkots 1,5 m augstu metāla žogu ar 2 vārtiem;
 2. putnu novietnes ēkā pie katras no ieejām 6 putnu turēšanas boksos ir novietoti dezinfekcijas paklāji, bet pie katras no 2 novietnes ieejām ir izvietotas dezinfekcijas pannas ar dezinfekcijas paklājiem, un pirms katra no tiem ir novietoti arī nerūsējoša tērauda metinātu režģi (kopā 8 gab.), lai mehāniski notīrītu apavus no netīrumiem pirms to dezinfekcijas;
 3. iegādāts un uzstādīts aizslēdzamu uzglabāšanas skapis biodrošībai nepieciešamo ķīmisko vielu – dažādu dezinfekcijas, mazgāšanas u.c. līdzekļu drošai uzglabāšanai, kā arī iegādāti 12 dažāda diametra speciāla plastikāta krāni ķīmikāliju tarai, nodrošinot ķīmisko līdzekļu uzpildi katrai apstrādes reizei;
 4. putnu novietnē uzstādītas 10 mušu lampas, pa vienai katrā boksā, koridorā, barības telpā, ģērbtuvēs un apkures katla telpā, lai novietnē novērstu mušu savairošanos un to izplatītās infekcijas. Savukārt to telpu dezinfekcijai, kas netiek apstrādātas ar šķidrajiem dezinfekcijas līdzekļiem, (barības nodalījums, ģērbtuves) tiek izmantota pārnēsājama baktericīdā lampa;
 5. pie vecās putnu novietnes uzstādīts biodrošības būris ūdensputniem, kas izgatavots no smalka sieta ar kopējo platību 120 m2 un atvieglotas konstrukcijas jumtu, kas pasargā ūdensputnus no saskares ar savvaļas putniem bīstamajos putnu gripas izplatības periodos, kā arī pastiprina biodrošību no savvaļas putniem un dzīvniekiem;
 6. iegādāts ērti pārvietojams muguras miglotājs Solo 417 ar akumulatoru ūdensputnu (pīļu un zosu) āra mītņu dezinfekcijai;
 7. papildus jau esošajiem speciālajiem apģērbiem, iegādāti 3 komplekti siltinātu darba spectērpu darbam ārā aukstā laikā kūts teritorijā, kā arī 2 MS Powerclean mazgātāja ūdensnecaurlaidīgus kombinezoni, lai pasargātu darbiniekus no kaitīgo ķimikāliju ietekmes veicot dezinfekcijas darbus putnu novietnēs. Tāpat ir iegādāti 4 pāri speciālo tupeļu āra darbiem ūdensputnu āra mītnēs kopā ar nerūsējošā tērauda kronšteiniem šo tupeļu un arī saimniecībā esošo maiņas zābaku uzglabāšanai;
 8. iegādātas 2 speciālas aizsargmaskas (3M Versaflo tipa kopā ar elpošanas sistēmu) un 4 pāri skābes izturīgi lateksa cimdi, lai pasargātu strādniekus no ķīmisko līdzekļu kaitīgās ietekmes putnu novietņu dezinficēšanas darbos.

Arī šī biodrošības projekta ietvaros turpinājās sadarbība ar Taurupes pagasta Ingusa Druvas putnkopības saimniecību.